Witamy w PIW Wodzisław

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Zadania te określone zostały w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim przyjmuje strony codziennie w godzinach pracy inspektoratu.